top of page
הדפסות מידע משתנה

אנחנו פוגשים בהם כמעט בכל בוקר בתיבת הדואר שלו – הדפסות מידע משתנה. כל מכתב מרשויות, כמו למשל החשבונות שאנחנו מקבלים מהרשות המקומית, תמצית טופס 106 פרסונלי, כולל הדפסות מידע משתנה, והדבר הזה שנראה אולי פעוט ושבדרך כלל אנחנו לא מייחסים לו מחשבה מיוחדת, עלול לגרום כאבי ראש לוגיסטיים לא פשוטים למבצע ההדפסה.

צורך חיוני בעולם המודרני

הטכנולוגיה של הדפסות מידע משתנה מאפשרת את מה שנקרא בעגה המקצועית הרווחת במשרדי הפרסום וענף הדפוס – 'פרסונליזציה'. כל פניה מדוורת של רשויות לאזרח, של עסק ללקוח או של נותן שירות למנוי מחייבת הטמעה של הטכנולוגיה למערך ההפצה של הארגון. משרד קטן שמבצע דיוור ישיר בכמויות קטנות עשוי להסתפק במדפסת מדבקות. אבל ארגונים גדולים כמו מוסדות פיננסיים, משרדי ממשלה או חברות גדולות ישתמשו בדרך כלל במערך דפוס חיצוני וזה כבר מסבך את העניינים.

בעקרון הדפסות מידע משתנה מתבססות על תוכנת מחשב ייעודית שמתממשקת עם מכשיר הדפוס הדיגיטלי. לתוכנה מוזנים הנתונים והיא מסנכרנת את המדפסת בהתאם. היום, כשהצורך הזה כל כך רחב ניתן לבצע כמעט כל הדפסת חצי גיליון סטנדרטית בטכניקה הזו.

סוד הדיוור המוצלח

עם כל הכבוד לתמצית טופס 106 פרסונלי,  פרסנוליזציה של מכתבים רשמיים זה תחום מעט אפור ויבש. לכן, כדאי לציין תחום נוסף בו הדפסות מידע משתנה עושות הבדל גדול. אנחנו מדברים על תחום הדיוורים הישירים ובעיקר על דיוור ישיר בכמויות קטנות שבדרך כלל נועד לטרגט קהלים מאוד מובחנים. לא מדובר על הדפסת חצי גיליון רגילה, דיוורים מסוג זה הם לרוב מאוד מושקעים וכוללים הפקות דפוס עם אלמנטים מיוחדים. על רקע זה שווה להכיר את 'דפוס אילן' באשדוד שנחשב לבית הדפוס המוביל בישראל בהפקת הדפסות קד"מ מורכבות (שהדיוורים הייחודיים נחשבים לקטגוריה בולטת שלהם), ושערוך ומבצע הדפסות מידע משתנות, ויכול לספק אותן גם כשמדובר בהדפסה והפקה של אלמנטים מורכבים כמו דיוורים, חוברות, ספרים וקלסרים.

bottom of page